c8f32e70-7438-4690-9f11-f1023f111e66.jpg
Thời gian: 6 Ngày – 5 Đêm Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay Nơi khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
Giá : 6.540.000 VND