Điều khoản sử dụng

Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên các trang web: www.edentravel.com.vn của Công ty TNHH MTV Du Lịch Ê ĐEN (Edentravel) và những trang web của bên thứ ba. Việc quý khách sữ dụng các công cụ hỗ trợ, thông tin trên trang web này nghĩa là quý khách đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Điều khoản: là những điều quy định giữa EDENTRAVEL và quý khách

Bên thứ ba: là những đơn vị liên kết với EDENTRAVEL nhằm hỗ trợ việc thanh toán qua mạng cho quý khách
Vé điện tử: là những thông tin và hành trình của quý khách cho chuyến đi được thể hiện trên một trang giấy mà quý khách có thể in ra được

VỀ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Tất cả các trang web www.edentravel.com.vn;www.dulicheden.com;www.dulicheden.vn  đều thuộc quyền sở hữu của EDENTRAVEL và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký mua dịch vụ online cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web EDENTRAVEL. Không được sử dụng các lôgô, các nhãn hiệu EDENTRAVEL dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của EDENTRAVEL bằng văn bản

Về thông tin khách hàng
Khi mua dịch vụ qua mạng, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

1. Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua tour của quý khách và sẽ hiển thị những nội dung cần thiết trên vé điện tử. EDENTRAVEL cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Những thông tin này của quý khách sẽ được EDENTRAVEL  bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.

2. Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được EDENTRAVEL và bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng trên thế giới như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách

VỀ TRANG WEB LIÊN KẾT

Các trang web của EDENTRAVEL có thể chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm cung cấp những sự tiện lợi trong việc xem thông tin, mua sản phẩm cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. EDENTRAVEL sẽ không chiu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.

VỀ HỦY TOUR

Trong trường hợp hủy tour, quý khách vui lòng gửi email thông báo hủy tour đến EDENTRAVEL. EDENTRAVEL sẽ trao đổi và xác nhận lại tất cả các thông tin của quý khách. Khi hoàn tất việc xác nhận thông tin, EDENTRAVEL sẽ hoàn tiền vào đúng tài khoản quý khách đã thanh toán sau khi trừ các khoản lệ phí hủy tour. Lệ phí hủy tour sẽ tùy thuộc vào từng tour tuyến quý khách đăng ký.

Trách nhiệm của EDENTRAVEL

1. EDENTRAVEL có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.

2. Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà quý khách có được trong quá trình thanh toán nếu do lỗi của EDENTRAVEL.

3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình mà quý khách đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho quý khách.

4. Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho quý khách ngay trước ngày khởi hành hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh.

Trường hợp miễm trách nhiệm đối với EDENTRAVEL

1. EDENTRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.

2. EDENTRAVEL không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

3. EDENTRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang thanh toán hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.

4. EDENTRAVEL cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

Trách nhiệm của khách hàng.

1. Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì EDENTRAVEL có quyền hủy tour đã mua của quý khách.

2. Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tài khoản để kịp thời để báo cho EDENTRAVEL nếu có những sự cố. Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán, EDENTRAVEL sẽ không nhận giải quyết bất cứ kiếu nại nào từ việc thanh toán.

3. Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do EDENTRAVEL quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.

4. Giúp và hỗ trợ với EDENTRAVEL về việc thông báo cho EDENTRAVEL các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web EDENTRAVEL quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tính xấu cho EDENTRAVEL.

5. Quý khách phải tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng các trang web của EDENTRAVEL không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.